Nieuws

2 minuten leestijd

Het belang van de essentie

 

1. INLEIDING

Een op het eerste gezicht ingewikkelde casus terugbrengen tot de essentie. Dat is de meerwaarde die advocaten kunnen bieden en is vaak de route naar succes. Lees onze blog over de enquêteprocedure tussen Median en WJG c.s. bij de Ondernemingskamer. Wij lichten toe waar het in essentie om ging en waarom de Ondernemingskamer besloot Median ter zake van drie vennootschappen niet-ontvankelijk te verklaren en ter zake van de vierde vennootschap het enquêteverzoek af te wijzen omdat er geen gronden waren om te twijfelen aan een juist beleid bij de vierde vennootschap.  

2. BLOG

Een op het eerste gezicht ingewikkelde casus terugbrengen tot de essentie. Dat is de meerwaarde die advocaten kunnen bieden en is vaak de route naar succes. Zie bijvoorbeeld de onlangs gepubliceerde enquêteprocedure tussen Median en WJG c.s. bij de Ondernemingskamer (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:2848). Een op het eerste gezicht ingewikkelde casus, maar in feite betrekkelijk eenvoudig. Het ging uiteindelijk om een participatie in ondernemingen die zgn. cleanrooms voor computerchips maken (zie https://www.eoswetenschap.eu/technologie/een-driesterrenkeuken-voor-computerchips als je je afvraagt wat dit zijn). Median verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van vier vennootschappen die bij de participatie betrokken waren. In essentie ging het Median denk ik niet om dit onderzoek, maar om het tegenhouden van de executie van een pandrecht op de participatie. Door deze executie zou Median haar aandeel in de participatie aan WJG c.s. verliezen. Median probeerde dit middels een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer te voorkomen. Over de executie van de participatie was in een andere procedure in kort geding al geoordeeld en tegen dat oordeel liep nog een hoger beroep. Median probeerde echter klaarblijkelijk met de enquêteprocedure een tweede bord te openen. De Ondernemingskamer is een effectieve dienstmaagd, in de zin dat zij genegen is in te grijpen middels onmiddellijke voorzieningen en/of een enquêteonderzoek. Dit zal de Ondernemingskamer doen als het enquêteverzoek bevoegdelijk is ingesteld (ontvankelijk is) en als er gegronde redenen zijn tot twijfel aan een juist beleid. Er is vrij snel sprake van ontvankelijkheid en de lat voor de twijfel ligt evenmin hoog. Toch ging het op beide aspecten mis voor Median. Allereerst is Median ter zake drie van de vier vennootschappen niet-ontvankelijk verklaard. In twee vennootschappen hield Median namelijk in het geheel geen (certificaten van) aandelen en in de derde vennootschap hield zij slechts indirect aandelen, zonder dat de derde vennootschap organisatorisch was verbonden. Logisch dus dat een enquêteverzoek niet kon. M.b.t. de vierde vennootschap was Median wel ontvankelijk, maar werd het enquêteverzoek afgewezen, omdat – kort gezegd – de lat voor twijfel aan een juist beleid niet door Median werd gehaald. De Ondernemingskamer oordeelde in feite dat er op zich niet zoveel mis was met het beleid, maar eerder sprake was van een vermogensrechtelijk geschil over – juist – de executie van de participatie.

3. JURIDISCHE BIJSTAND BIJ EEN GESCHIL BINNEN ONDERNEMINGEN

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer is onder omstandigheden geschikt om misstanden binnen ondernemingen te herstellen en vast te stellen wie daarvoor verantwoordelijk moeten worden gehouden. Op redelijk korte termijn kunnen bovendien voorlopige maatregelen worden genomen, die (verdere) schade zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

4. ADVOCATEN ONDERNEMINGSRECHT

Het team van Stonewater in Amsterdam heeft uitgebreide ervaring met het adviseren en procederen bij de Ondernemingskamer. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bart Zandbergen of Marc van Rijswijk via +31 20 20 90 800 of via bzandbergen@stonewater.nl of mvanrijswijk@stonewater.nl.

*****

Kom in contact

Het team van Stonewater in Amsterdam heeft uitgebreide ervaring met adviseren en procederen. Voor informatie kunt u contact opnemen met: