Over ons

Wij zijn Stonewater

Stonewater-gesprek-2-header-min
Cliënten over onze visie en expertise

Wat Stonewater bijzonder maakt is dat het ook oog heeft voor financiële, zakelijke en fiscale aspecten en dat de advocaten ook veel ervaring hebben met transacties. Beide komen zeer van pas en zijn vaak ook van belang bij procederen.

Belangrijke sterke punten van Stonewater zijn de grote betrokkenheid van de partners en een multidisciplinaire aanpak.

Stonewater heeft een bredere focus dan de meeste andere boutique kantoren.

Stonewater heeft ervaring met andere ondernemingen (zoals franchise en private equity) en heeft oog voor meer dan alleen de wet.

Alle advocaten hebben ervaring en zijn getraind in zakelijke, financiële en fiscale aspecten. Dit maakt Stonewater completer dan de meeste advocatenkantoren die ik ben tegengekomen.

Bij Stonewater begrijpen ze ons bedrijf en wat er nodig is om de klus te klaren.

Ze kijken niet alleen naar de juridische aspecten, maar begrijpen ook onze onderneming en hebben oog voor financiële en fiscale aspecten.

De hoge kwaliteitsstandaard van Stonewater verbaast me.

De kennis van ook zakelijke, financiële en fiscale aspecten is wat Stonewater onderscheidt van andere advocatenkantoren waar ik mee heb gewerkt.

Ze hebben een verbazingwekkende kennis van de wet.

Algemeen

Stonewater is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen. Wij zijn goed in kort gedingen, bodemprocedures, enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, procedures bij de Netherlands Commercial Court, nationale en internationale arbitrage en wij procederen ook bij de Hoge Raad.

Visie

De advocaten van Stonewater zijn creatieve realisten. Het doel: echte oplossingen die standhouden en waarde creëren. Oplossingen die ook rekening houden met de financiële, zakelijke en fiscale impact op ondernemer en bedrijf. Solid solutions dus: solide oplossingen die standhouden.

Veel advocatenkantoren richten zich enkel op juridische aspecten. Logisch, nu advocaten enkel daarin geschoold zijn. Stonewater hanteert een ander uitgangspunt en integreert waar van toepassing financiële, fiscale en zakelijke vraagstukken. Dit resulteert in betere of aanvullende argumenten in de rechtszaal, maar ook in betere onderhandelingen en contracten. Hierdoor ontstaan een advies en een marsroute die aansluiten bij de behoeften van de cliënt in plaats van een antwoord dat juridisch weliswaar juist is maar waar de cliënt in de praktijk niet veel mee kan.

Stonewater legt de lat voor zichzelf hoog. Verder is Stonewater eerlijk in verwachtingen. Wij geven in iedere nieuwe zaak een advies vooraf, teneinde verrassingen zo veel mogelijk te voorkomen. Het vakmanschap blijkt mede uit het feit dat Stonewater ook optreedt in cassatieprocedures voor de Hoge Raad.

Expertise

Stonewater treedt veelvuldig op voor ondernemers en ondernemingen als er sprake is van verstoorde verhoudingen tussen bestuursleden, commissarissen, aandeelhouders en/of andere functionarissen van de onderneming. Kundig en kordaat ingrijpen is in deze zaken nodig om tot optimale oplossingen te komen. Samen met haar cliënten bekijkt Stonewater hoe deze oplossingen zo snel en efficiënt mogelijk kunnen worden bereikt.

Stonewater heeft ruime ervaring met aandeelhouders-, bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid en corporate governance vraagstukken. Onderdeel van de advisering is het waar mogelijk voorkomen van deze aansprakelijkheid.

Stonewater adviseert en procedeert inzake problemen omtrent overnamebalansen, earn-outs, optierechten, SPA’s, SHA’s, statuten, administratievoorwaarden, leningsovereenkomsten, pandrechten en andere zekerheden, cessies en overige transactie- en financieringsproblematiek. Dergelijke issues ontstaan vaak omdat de financiële, fiscale of zakelijke aspecten onvoldoende in ogenschouw zijn genomen.

Stonewater treedt veelvuldig op bij (dreigende) geschillen over samenwerkingsovereenkomsten of geschillen die (dreigen te) ontstaan tijdens of na een fusie of overname. Stonewater heeft een bijzondere focus op grensoverschrijdende geschillen, geschillen over contractuele wanprestatie (wanprestatie) of onrechtmatige daad, maar ook op de beroepsaansprakelijkheid van zakelijke dienstverleners (waaronder advocaten en accountants) en de aansprakelijkheid van banken.

Track record

Via deze link komt u bij diverse voorbeelden van de ervaring en deskundigheid van onze advocaten in gerenommeerde zaken waarin zij betrokken zijn (geweest).

Rechtsgebiedenregister

Op grond van artikel 35a lid 1 van de Regeling op de advocatuur hebben onze senior advocaten in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten hun rechtsgebieden geregistreerd. Het gaat om de rechtsgebieden ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, burgerlijk procesrecht en/of cassatie. Zie rechtsgebieden. Op grond van deze registratie zijn deze advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Word onze nieuwe collega

Kom werken voor een daadkrachtig, pragmatisch en professioneel team gericht op topkwaliteit.

Bekijk de vacatures